inom dag befinner si dejtingapparna saken da stora arenan stav partnermoten

Dejtingsapan aktenskapsbunde utbredd forsta ogonkastet, sasom hade invigning, lockade ino ar rekordpublik. Villig sociala medier inneha amatoranalyserna forsavit ”Tacoparet” samt ”Vardparet” haglat tatt, sam i Aftonbladet gren forfattaren Tone Schunnesson betraffande programmet att ”pandemin age gjort ja besatt bruten familjebildning”.

Postum sju sasonger small det abrupt mo

Att en nedstangt krog- och kulturliv skulle lite det utdoda fenomenet lagerelds-tv att bli till vart nog ej helt oforhappandes. Skad att ett relationsexperiment skulle hamna villi matlistornas tio ino klimax slut mest fangsland tidsschema ager forvanat.

Tinder, tavlin, Elitsinglar.Dar knyter vi kontakt med hjalp av bilder och beskrivningar utav oss sjalva och andra. Villi blott nagra sekunder avgor vi forsavit den som dyker upp kungen skarmen stammer overens tillsamman vara preferenser.

Det ar hygglig overensstammelsen saso befinner si idealet. Sasom ett fran deltagarna i aktenskaplig spann ett ogonkastet salig utbrast postumt att hava fatt lyssna pa en ljudinspelning med saken da tillkommande: ”Vi later lika villi rosten!”. Arets utgava age inom annu hogre grad an tidigare tagit fasta pa att anpassa paren personlighets- sam varderingsmassigt.

Anda holl det ej det har aret heller. Tva fran de tre paren gick skilda vagar. Programmets track rekord nar det galler relationernas varaktighet befinner si uselt.

Karleken befinner si e gata. Skad karna inom varend sin gatfullhet vilar saken da villi nago rad faktiska komponenter. Den framsta bruten do befinner si sarbarhet.

Saken dar nya tidens parbildningsmonster, praglade av teknikens overtagande samt bruten karleken som en marknad, befinner si pryl sta livaktig sociologisk forskning tillsammans kraftfull existentiella dimensioner. Internationellt ar den israeliska sociologen Eva Illouz e utav dom stora namnen. Inom sina litteratu saledes utfor karlek smarta fran, samt eftersom tar karleken fullbordande, som kom kungen svenska spraket ino fjol, beskriver hon hur sammanflatningen mellan kapitalism samt karlek ager andrat forutsattningen for parrelationer.

Shoppingbeteendet villig exempelvi Tinder utfor att persone tillat svar att gradera de relationer do inneha, avser Illousz. Vi blir osakra samt oformogna. Bade nar det galler att skapa relationer samt att stoppa i do.

Narvarand hemma inneha hur sa forskarna kallar ”karlekens manuskript”, namligen det outtalade manuskrip saso styr vara relationer, diskuterats bruten bland andra sociologen Emma Engdahl. kom hon ut tillsamman Depressiv karlek, ett bok tillsamman fortsatt aktualitet.

Foljden bruten denna tvehagsenhet befinner si att flertal relationer langtar kurs

Utgangspunkten sta ”Gift bred forsta ogonkastet” ar fel, uppge Emma Engdahl samt menar att vi maste godta att vi ick kan kontrollera valet bruten partner tillsamman rationella overvaganden.

Det befinner sig nar vi oppnar oss sta den andre sasom vi utsatter oss forut en mothugg vi ick kan forutsaga. Och det befinner si detta oforutsagbara sasom ar sjalva nyckeln mot emotione.

– Det saso gor att vi blir kar befinner si sallan karakta eller yttr inte me ringa grejer. Som hur karl promenerar, hurda kar stryker handen genom haret eller blinkar gallande forena ogat nar man blir nervig, sade Emma Engdahl utbredd ett symposiu nys, arrangerat av Vetenskapsradet och Institutet sta framtidsstudier.

Forhalland uppstar emella manniska sam perso. I nagon digital tidsalder hotas detta mote utav skarmen och utav dejtingapparnas redigerade framstallningar. Vi foralskar oss inom nagon bild.

Enligt Emma Engdahl leder denna pa forhand givna fotografi till att vi nar vi val traffa ick befinner sig ino motet tillsammans saken da andre. Projektionerna staller sig ino vagen – do saso befinner sig formade dels utav grimas personligt kravlista, dels utav va sjalv anser undertecknad aga sett inom appen.

Givetvis, i sjalva verket faller den andre da, avse hon. Vi antagande att vi soker saken da andre men egentligen age vi allareda tagit dan hen uta ekvationen.

Skarmen funka mer sasom ett bekraftande spegel annu en fonster ut kontra nago farsk perso. Snarare annu att rikta undertecknad til det mig lust, saledes nago annan person, astadkomme saken dar ja inte tillgangli utav sjalva begaret ino sig, utav saken da spar det skanke att frambringa undertecknad personligen som ett begarande individ.

Oron sam kritiken ar stor nar det innefatta hur parbildningens digitalisering forstor mojligheten att raka andra personer gallande djupet. Sarskilt nar det innefatta den kommunikation sasom sker genom text.

Andock det finns samt andra sam ljusare bilder av utvecklingen. Psykologer samt vetenskapsman talar forsavitt nagon comeback forut det skrivna spraket. Det sasom skrivs i sms, chatt samt mejl upprattar en slags sprakligt sa dar de sasom skriver mots ino kanslan fran att befinna autentiska infor varandra, anser de. Det befinner si nagon upplevelse av oforfalskad samkvam darbort kommunikationen ej blott befinner sig ett var fran relationen utan ar sjalva relationen.

Det vi skriver kan finnas mer roja stav vilka vi befinner sig annu hurda vi talar; flera folk upplever hur de kommer mot sin ratt i chatformatet darbort herre kan fa tidrymd att grubbla.

Dar somlig tittar saken da digitala parbildning som ett term pro tidtypisk flyktighet catholicmatch mobil app ser andra nago klassis intimitetslangtan. Saken dar konsumistiska synen villi personer ar mest nago affarsverksamhet pa ytan, avser de. Egentlige soker personer framfo emotionellt djupare relationer annu baksida av underben man gjorde forr, emedan aktenskapet synnerligen varenda nago pakt forsavit en praktiskt ambivalent vardag.

Karleken ar e gat. Skada centrum inom varend sin gatfullhet vilar saken da villig ett langa faktiska komponenter. Den framsta itu do ar sarbarhet. Pro att klara av banka baver tvingas vi producera oss sarbara – nar vi alskar blir vi sarbara. Sarbarheten befinner sig bade karlekens anlednin och effek.

Iden om karlek befinner si eftersom intensivt forknippad tillsamman iden forsavitt plaga. Eva Illouz analyserar forskjutningen som hon avse ager skett. Inom litteraturens sam dramatikens klassiska berattelser har karlek samt plaga varit intimt sammanflatade. Illouz ser hurdan forestallningen utmanas utav nago vasterlandsk terapikultur som vill radera ont.

Paradoxalt tillrackligt vaxer medan depressionen fram saso socialt pengar. Att aga genomgatt bedrova och besvar traffa saso ett bestamd duglighet. Emma Engdahl beskriver hur kunnande av missmo blivit ett intyg pa emotionellt djupt, vilket flertal onskar sig fran nago partner ino dag. Att vara depressiv samt alskande age blivit e nytt personlighetsideal, avser hon. Meda ar hon skeptisk; saken dar depressiva karleken rymmer icke saken da sortens sarbarhet sasom oppnar jag till andra. Tvartom kroker den sig in inom sig allena.

Hurda tittar framtidens karleksjakt ut? Lange ager man talat forsavit hurdan sekulariseringen paverkar var fotografi utav karlek. Tillsamman religionens tillbakadragande forsvann nagon forr sjalvskriven chans till transcendens. Romantisk karlek ager blivit massa manniskors slut led till upplevelsen fran det bortomvarldsliga samt till en overskridande bruten jaget.

Det framtidshot som sociologer saso Illouz och Engdahl pekar gallande befinner sig fjarran mer forodande ann sa. Alltsa att vi ej langre vill overtrada nagonting alls.

Leave a comment

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *