Ett affar darbort n kan besta dig allena

Vi tendera dela mellan serio sam oseriosa forhallanden, skada va medfo det i sjalva verket att ha e allvar affar? Du tillats skilda svar fran skilda manniskor skada vanliga aspekter befinner sig: kompromisser, uppriktighe samt trofasthe. Men e forhallande bord ocksa alltid existera allvarlig. Baksida av underben befinner sig det stav mening tillsamman en forhallande som icke befinner si allvarlig?

Det sags att nya teknologier pro oss narmare varandra, skad i verkligheten skapar do en stup emella oss sam andra mannisko darfor vi icke ar oss sjalva. Vi tar gallande oss masker darfor at begrava vilka vi egentligen befinner si.

“Stanna over hos nagon lov sasom skanke dig besked sam icke besvar. Garant samt icke farhaga. Fortroende sam icke tvivel.”

Forsavitt mi ska bliv sammanlagt tillsamman nagon vill sjalv att det amna besta allvar samt respektfullt. Detta innebara icke att mig vill tillverka beharskning ovan en. Det medfo att mig befinner sig hederligt samt att mi forvantar mig att uppsyn partner ocksa ska besta det. Att mig skanker denne friheten att li sitt liv, andock att mig likasa vill tillverka min sjalvbestammande sam att jag vill att han alternativt hon respekterar detta.

Hurdan ar e seriost kondition?

En seriost forhallande ar fyllt itu empati, sjalvbestammande, respekt samt uppriktighe. Ett allvar affar ar unikt; det ar flertal foremal, skada framst befinner si det:

Oavsett vilken form ert karleksforbindelse ager, ifall det befinner sig temporar alternativt nagot pro framtiden, bor ni vara dej personligen, presentera transparens, samt ej gomsle dej och rora dej masker. Ifall vi tar gallande oss masker for att vara andra personer mot lags, vart hamnar vi enar?

En karleksforbindelse darborta du forbinder dej at att existera frank

Oavsett forsavitt relationen varar nagon timm, nago rynka alternativ fem ar, innebar saken da att ni forbinder dej att framfora aktning sam vara arlig kontra saken da andra personen. Samt nar er ager banka baver befinner sig det nodvandigt tillsammans fortfarande mer aktning eftersom n emeda befinner sig avkladd fore din kompanjon sam han alternativ hon befinner si blottad framfor dej.

E kondition dar ni respekterar din kompanjon

Forsavitt ni flyr postumt att ni ager vunnit nagons karnpunkt ar anledningen att du befinner si radd forut de allena. Aven om du enbart befinner sig tillsammans for ett natt ar det centralt med hansyn. Meddela vad ni befinner sig forut nagon person, varenda rakt, stav ingen kan doma de om n ager sagt detta med aktning.

Ett kondition emella modiga folk

Nago oforskrackt individ befinner sig inte forskrackt forut kanslor, och han eller hon lyssnar kungen dig nar n ager nagot angelaget att delge. Nagon tapper person vill att du ska betrakta denne pro saken dar han eller hon befinner si. Personen kysser tillsamman hela sitt hjarta sam med alltsammans sin eterkropp.

En seriost kondition kraver att karl befinner si frank kontra varandra

E forhallande darbort ni enkom vill pippa tillsamman saken da andra personen kan aven existera allvarligt. Om sjalv vill tillbringa nagon natt med de och mi darefter kommer att lamna dej kommer jag att beratta detta for dej, odla att ni kan selektera, sam sjalv kommer ick att gomsle jag bortom tusentals logner.

“Kanslorna lever, do kanner och de kanner aterigen, skada enkom nago fraktion dem kan uttryckas i glosa eller id.”

Att existera konsekvent

Om ni sager att ni tycker om jag, libanese postorder brudar galleri forsvinn emedan inte postumt par dagar, undvik undertecknad ej, hejda inte mina diskussion samt mina meddelanden, lagga benen pa ryggen icke, pro det ar ej centrum fel att du ar den ni befinner si. Forsavit n sager att ni gilla mej samt mig kanner likadant bor vi bagge foreta allt darfor at ge ut tidrymd sammanlagt, for att patraffa varandra.

En allvarlig karleksforbindelse tillats icke beskara partnernas sjalvbestammande

Herre befinner si ej harig enkom darfor att herre ar ledig; detta medfor istallet ett omsesidig vordnad pro andra manniskors personliga utrymmen, att man respekterar de dar for vilka de ar sam icke befinner sig, pro vad dom tycker om och va do ick gillar och odla framat.

Jag vill innehava ett seriost affar. Jag begripe ick “skamtrelationer” eller relationer sasom inte befinner sig seriosa; sjalv begriper ej hur sa det ar forut avseende tillsamman att inte visa aktning, alternativ att existera harig alternativ att forstora.

Att ge u kvalitetstid tillsamman din delagare befinner si betydelsefullt forsavitt ni vill att forhallandet ska halla. Narvarand ar nagra vardefulla ledtrad sasom fungerar.

Innehallet pa Utforska Sinnet befinner si enbart forut informations- samt utbildningsandamal. Det ersatter ej diagnos, direktion alternativ atgard bruten nago specialist. I incident av misstro befinner si det suvera att radgora en lojal fackman.

Leave a comment

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *